Helt siden 1986 har det vært et fysikalsk institutt i lokalene som vi fortsatt bruker i dag. Etter en oppussingsrunde i februar 2017 fremstår det som et godt utstyrt, moderne og velfungerende institutt.

Vi holder til i samme bygget som Tingnes legesenter og Nes helsestasjon og vi har et tett samarbeid oss imellom. Dette er en stor fordel for pasientene fordi ting kan ordnes raskt og effektivt.

I tillegg er det korte linjer til kommunal pleie og omsorg på Nes.

Våre fysioterapeuter
Trening og behandling